תחומי שירות ויעוץ

 • ניתוח תהליכים והקמת מערכות ניהול איכות על פי תקן ISO9001:2008,
  תקןISO14001 לניהול מערכת סביבתית ו- 18001 לניהול בטיחות וגהות בתעסוקה.
 • תחזוקת מערכות ניהול ושרותי הדרכה והטמעת תהליכים בארגונים.
 • הכנה למבדקי מעקב וחידוש של גופי התעדה
 • שרותי מיקור חוץ בניהול איכות ובטיחות שכוללים: עריכת מבדקים פנימיים, כתיבת נהלי עבודה ואיכות, מתן הדרכות בנושאי איכות ובטיחות לעובדים, שרותי ממונה בטיחות הכוללים:תחומי שירות ויעוץ
  • עריכת סקר סיכונים שנתי
  • כתיבת תכנית בטיחות שנתית
  • כינוס ועדת בטיחות כנדרש בחוק
  • הדרכת עובדים
  • מסירת תמצית סיכונים לעובדים בכתב
  • מעקב בדיקות שנתיות לציוד מסוגים שונים המופיעים בחוק ובתקנות (ציוד הרמה ציוד מגן אישי)
  • מעקב ביצוע ניטור סביבתי לנושא גהות אחת לשנה, על פי פעולות הארגון

 

נהלי עבודה ואיכות