ספקים

ספקים – תהליך התקשרות ראשונית עם הספק , קשר ישיר עם הספק במהלך העבודה, הערכת ספקים שנתית שעוזרת לארגון להחליט על המשך הפעילות עם הספק .

 

איך עושים את זה ?

 

רכש  – שלושה מרכיבים חיוניים בתהליך הרכש לארגון הם :

  • תהליך הרכש
  • מידע הרכש
  • אימות מוצר נרכש

בואו נדבר על כל אחד מהמרכיבים בנפרד :

תהליך הרכש – הארגון יבטיח כי מוצר שנרכש מתאים לדרישות רכש מוגדרות .

סוג והיקף  הבקרה שמופעלת על ספקים ועל המוצר הנרכש יהיה תלוי בהשפעת המוצר הנרכש על מימוש המוצר הנבנה ממנו או על המוצר הסופי.

בחירה ראשונית בספק היא בדיקה מעמיקה ורצוי לערוך הערכות חוזרות בהם יבדקו : איכות המוצרים הנרכשים , עמידה בלו"ז , איכות השירות וכו'.

מידע רכש –

מידע הרכש כולל 1. דרישות לאישור המוצר, נהלים תהליכים וציוד

2. דרישות לכשירות עובדים

3. דרישות לגבי מערכת ניהול האיכות

אימות מוצר נרכש –

כולל את הדרישות לבחינת קבלה .

ביקורת קבלה למוצר תבדוק התאמתו לדרישות הרכש המוגדרות .

דרישה מהספק לצרוף תעודות COC  COA.