שיפור מתמיד

תהליך השיפור מתבסס על מעגל השיפור (דמינג) הבא:

תכנן- אתר את התהליכים הקריטיים

–          אסוף מידע

–          קבע תוכניות שיפור

עשה – יישם שיפור

בדוק – הערך את התוצאות בפועל

–          השווה לתכנון

פעל – שפר

-הטמעת השינויים

 

השיפור המתמיד מתבסס על נתונים כמותיים , חשיבה סטטיסטית , עירוב כלים בתהליך השיפור , הפעלת

תוכנית לפעולה מתקנת  והנהגת מתודולוגיה מובנית לשיפור .

 

נתונים- התבוננות על התהליך , תרשימי איסוף נתונים , טפסים.

חשיבה סטטיסטית- הסטוגרמה , פארטו, תרשימי בקרה .

ניתוח – ניתוח התהליך ,זיהוי השינויים זיהוי הגורם העיקרי .

תוכנית לפעולה מתקנת- בחן את התהליך, הכשר את העובדים, נהלים.

פעולה – מסד את השיפור ,שיטות משופרות חומרים וציוד משופרים , אבטח את התהליך.

 

3 גורמים עשויים להניע את תהליך השיפור המתמיד –

*פתרון בעיות,

* מניעת בעיות

*רצון לשיפור.

 

באופן זה הארגון משפר לא רק את  המוצר או השירות שהוא מספק אלה גם את יעילותו .

 

הדוגמאות האפשרויות לשיפור– הגדלת התועלת ללקוח  בעזרת מוצר או שירות חדש או משופר.

-צמצום מספר הטעויות או הפגמים  , שיפור הפריון והיעילות בשימוש במשאבים