ISO

האם מעניין אותך שהלקוחות שלך יהיו מרוצים?

 

האם מעניין אותך   להגדיל הכנסות ולהקטין הוצאות?

 

האם מעניין אותך לנהל טוב יותר את המשאבים בעסק?

 

אלו בדיוק הסיבות מדוע כדאי לך לאמץ את המודל של תקן ISO 9001:2008

 

תקן ה –ISO 9001:2008    מושתת על עקרונות ניהול בסיסיים שאימוצם מסייע לארגון להשיג את מטרותיו העסקיות.

 

תקן ה –ISO 9001:2008   מציע כלים ושיטות להשגת לקוחות שבעי רצון מהמוצרים והשירותים שמסופקים על ידי הארגון .

 

√        תקן ה –ISO 9001:2008   פותח לכם שווקים חדשים ואפשרות עדיפה לשמר לקוחות קיימים  (לקוחות גדולים כמו משרד הביטחון  מחייבים את ספקיהם לעמוד בתקן ה-ISO.)

 

√        תקן ה –ISO 9001:2008   מאפשר צמצום מספר תלונות לקוח בגין מוצרים ושירותים בעזרת פרמטרים ישימים של איכות.

 

√        תקן ה –ISO 9001:2008   מסייע בצמצום מספר המוצרים המוחזרים לאחר אספקתם .

 

√        תקן ה –ISO 9001:2008   מעניק לך ולעובדיך בטחון, בידיעה שאיכות והמוצרים והשירותים  נמצאת תחת בקרה מתמדת .

 

√        תקן ה –ISO 9001:2008    חוסך זמן למנהלים כדי שיוכלו לעסוק בתכנון ויישום במקום ב"כיבוי שריפות ".

 

√        תקן ה –ISO 9001:2008    מחזק תרבות של ארגון לומד ומשתפר.